Interests
avatar

ศลักษณา น้อยวงศ์

0
0
0
 • ประวัติการศึกษา
 • 1. จบคอร์สทํา Facebook ที่ KIDWADEE ACADEMY
 • 2. จบคอร์ส สําเร็จออนไลน์งานนิดเดียว
 • 3. จบคอร์ส เปิดประตูสู่โลกออนไลน์
 • 4. กําลังศึกษาคอร์ส NLP ที่ Life University
 • ประวัติการทํางาน
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรสอนการขายผ่านสื่อออนไลน์ให้สถาบันต่าง ๆ
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • หลังจากเรียนไปได้ 9 วัน สร้างยอดขายได้ 1 แสนบาท
ศลักษณา น้อยวงศ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศลักษณา น้อยวงศ์

ABOUT
 • ประวัติการศึกษา
 • 1. จบคอร์สทํา Facebook ที่ KIDWADEE ACADEMY
 • 2. จบคอร์ส สําเร็จออนไลน์งานนิดเดียว
 • 3. จบคอร์ส เปิดประตูสู่โลกออนไลน์
 • 4. กําลังศึกษาคอร์ส NLP ที่ Life University
 • ประวัติการทํางาน
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรสอนการขายผ่านสื่อออนไลน์ให้สถาบันต่าง ๆ
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • หลังจากเรียนไปได้ 9 วัน สร้างยอดขายได้ 1 แสนบาท
TOP COURSES

No Related Course