Interests
avatar

สมศรี เสกสุวรรณ

0
0
0
 • ทํางานในแวดวง ทีวีและหนังสือพิมพ์มากว่า 10 ปี
 • ไม่ได้ทําตัว indy ลาออกไปอินเดีย แต่เป็นเพราะ inner ที่ชอบเล่นกีฬา และออกกําลังกายตั้งแต่เด็ก ๆ
 • ไม่เคยเป็นนักกีฬาอาชีพ แต่ก็ทุ่มเทให้กับกีฬา ทุกอย่างที่ลอง ไม่ว่าจะเป็น เรือใบ ดําน้ํา บัลเลต์ และโยคะ
 • ความหลากหลายจากการฝึกกีฬาต่าง ๆ ที่ใช้ความถนัดคนละด้าน กลับกลายเป็นสมดุลให้เรามีคลังความรู้ของร่างกายมนุษย์ที่หลากหลาย
 • เข้าใจถึงสาเหตุของอาการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอย่างลงลึก รวมถึงการใช้ร่างกายของเราเองเป็นการรักษา
 • โดยพึ่งยาให้น้อยที่สุด และการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นในอนาคต
 • มุมมองที่หลายหลายจากประสบการณ์ที่แตกต่าง ทําให้เราอยากแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอย่างที่เราเคยเป็น
 • ช่วงสองปีที่ผ่านมาที่สอนโยคะอย่างจริงจัง มีลูกศิษย์มากกว่าร้อยคน แต่ละคนมีร่างกายและปัญหาไม่เหมือนกัน
 • ยิ่งเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ทําให้เราศึกษาและเข้าใจร่างกายมนุษย์ได้มากยิ่งกว่าเดิม
 • เราถนัดการสอนโยคะที่เน้นความปลอดภัยและ Alignment ที่ถูกต้อง และการใช้มัดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง
 • เพราะการบิด ยืด เหยียด หรือเอาขาชีฟ้า ล้วนเป็นเรื่องอันตรายหากเราไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริง
 • การสอนโยคะสําหรับคนทีมีปัญหาเรื่อง หลัง ขา ปวด บ่า หลัง ไหล่ / Office Syndrome เพราะเราเคยผ่านจุด ๆ นั้นมาแล้ว
 • โยคะสําหรับนักกีฬา และโยคะสําหรับผู้ที่ต้องการมีบุตร และผู้สูงอายุ
สมศรี เสกสุวรรณ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สมศรี เสกสุวรรณ

ABOUT
 • ทํางานในแวดวง ทีวีและหนังสือพิมพ์มากว่า 10 ปี
 • ไม่ได้ทําตัว indy ลาออกไปอินเดีย แต่เป็นเพราะ inner ที่ชอบเล่นกีฬา และออกกําลังกายตั้งแต่เด็ก ๆ
 • ไม่เคยเป็นนักกีฬาอาชีพ แต่ก็ทุ่มเทให้กับกีฬา ทุกอย่างที่ลอง ไม่ว่าจะเป็น เรือใบ ดําน้ํา บัลเลต์ และโยคะ
 • ความหลากหลายจากการฝึกกีฬาต่าง ๆ ที่ใช้ความถนัดคนละด้าน กลับกลายเป็นสมดุลให้เรามีคลังความรู้ของร่างกายมนุษย์ที่หลากหลาย
 • เข้าใจถึงสาเหตุของอาการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอย่างลงลึก รวมถึงการใช้ร่างกายของเราเองเป็นการรักษา
 • โดยพึ่งยาให้น้อยที่สุด และการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นในอนาคต
 • มุมมองที่หลายหลายจากประสบการณ์ที่แตกต่าง ทําให้เราอยากแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอย่างที่เราเคยเป็น
 • ช่วงสองปีที่ผ่านมาที่สอนโยคะอย่างจริงจัง มีลูกศิษย์มากกว่าร้อยคน แต่ละคนมีร่างกายและปัญหาไม่เหมือนกัน
 • ยิ่งเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ทําให้เราศึกษาและเข้าใจร่างกายมนุษย์ได้มากยิ่งกว่าเดิม
 • เราถนัดการสอนโยคะที่เน้นความปลอดภัยและ Alignment ที่ถูกต้อง และการใช้มัดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง
 • เพราะการบิด ยืด เหยียด หรือเอาขาชีฟ้า ล้วนเป็นเรื่องอันตรายหากเราไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริง
 • การสอนโยคะสําหรับคนทีมีปัญหาเรื่อง หลัง ขา ปวด บ่า หลัง ไหล่ / Office Syndrome เพราะเราเคยผ่านจุด ๆ นั้นมาแล้ว
 • โยคะสําหรับนักกีฬา และโยคะสําหรับผู้ที่ต้องการมีบุตร และผู้สูงอายุ
TOP COURSES