Interests
avatar

ศุภชัย ทองหงษ์

0
0
0
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน "Plume d'or 2016" และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ได้รับรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้แปลภาพยนตร์และนิตยสารฝรั่งเศส
 • เป็นผู้เขียนหนังสือ 'รู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส' จัดจําหน่ายทั่วประเทศ
 • เป็นผู้เขียนหนังสือ 'เก่งศัพท์ฝรั่งเศส 3,000 คําภายใน 30 วัน' (ตีพิมพ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
 • เจ้าของทวิตเตอร์ vocabaday ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1,400,000 คน และ vocabdujour มีผู้ติดตามกว่า 34,000 คน
ศุภชัย ทองหงษ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศุภชัย ทองหงษ์

ABOUT
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน "Plume d'or 2016" และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ได้รับรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้แปลภาพยนตร์และนิตยสารฝรั่งเศส
 • เป็นผู้เขียนหนังสือ 'รู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส' จัดจําหน่ายทั่วประเทศ
 • เป็นผู้เขียนหนังสือ 'เก่งศัพท์ฝรั่งเศส 3,000 คําภายใน 30 วัน' (ตีพิมพ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
 • เจ้าของทวิตเตอร์ vocabaday ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1,400,000 คน และ vocabdujour มีผู้ติดตามกว่า 34,000 คน
TOP COURSES

No Related Course