Interests
avatar

ศุภมาลี ดาษดื่น (พี่ปู)

0
0
0
  • แต่งหน้านานกว่า 20 กว่าปี
  • แต่งหน้านางแบบเพื่อการถ่ายแบบต่างๆ มากมาย
  • แต่งหน้าให้กับศิลปินแต่ละค่ายมากมาย
  • สอนบุคลิกภาพให้กับบริษัทต่างๆ
  • รับจ้างแต่งหน้าทั่วไป
ศุภมาลี ดาษดื่น (พี่ปู)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศุภมาลี ดาษดื่น (พี่ปู)

ABOUT
  • แต่งหน้านานกว่า 20 กว่าปี
  • แต่งหน้านางแบบเพื่อการถ่ายแบบต่างๆ มากมาย
  • แต่งหน้าให้กับศิลปินแต่ละค่ายมากมาย
  • สอนบุคลิกภาพให้กับบริษัทต่างๆ
  • รับจ้างแต่งหน้าทั่วไป
TOP COURSES

No Related Course