Interests
avatar

สุทธิพงษ์ สุริยะ

0
0
1
 • นักปั้นแบรนด์ธุรกิจอาหารและการเกษตร
 • มีประสบการณ์ในวงการศิลปะและอาหารมานาน 21 ปี
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์จํากัด
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์จํากัด
 • มีผลงาน ได้แก่
 • การเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์อาหารระดับโลก Gourmand World Cook Book Awards ประเทศสเปน มาแล้วถึง 11 ปีซ้อน (พ.ศ.2550 - 2560)
 • แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น 26 รางวัล และรางวัลเกียรติยศระดับโลกอีก 5 รางวัล
 • นอกจากนี้ยังเป็นผู้ออกแบบหน้าตาอาหารกว่า 150 เมนู ให้กับ Food Wave แหล่งรวมร้านอาหารนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา
 • การออกเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มของร้านกาแฟที่โด่งดังอย่าง Black Canyon Coffee
 • เป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์ SME Thailand และนิตยสารชีวจิต
สุทธิพงษ์ สุริยะ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

สุทธิพงษ์ สุริยะ

ABOUT
 • นักปั้นแบรนด์ธุรกิจอาหารและการเกษตร
 • มีประสบการณ์ในวงการศิลปะและอาหารมานาน 21 ปี
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์จํากัด
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์จํากัด
 • มีผลงาน ได้แก่
 • การเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์อาหารระดับโลก Gourmand World Cook Book Awards ประเทศสเปน มาแล้วถึง 11 ปีซ้อน (พ.ศ.2550 - 2560)
 • แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น 26 รางวัล และรางวัลเกียรติยศระดับโลกอีก 5 รางวัล
 • นอกจากนี้ยังเป็นผู้ออกแบบหน้าตาอาหารกว่า 150 เมนู ให้กับ Food Wave แหล่งรวมร้านอาหารนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา
 • การออกเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มของร้านกาแฟที่โด่งดังอย่าง Black Canyon Coffee
 • เป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์ SME Thailand และนิตยสารชีวจิต
TOP COURSES