Interests
avatar

สุทธิรัตน์ นาคแก้ว

0
0
0
 • ประสบการณ์การทํางานในสายอาชีพช่างแต่งหน้า-ทําผม มากกว่า 7 ปี
 • ผ่านงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานกองถ่ายหนัง งานถ่ายแบบเสื้อผ้า ถ่ายแบบผลิตภัณฑ์ แต่งหน้าดารา แต่งหน้าเจ้าสาว รับปริญญา หรือแม้แต่แต่งหน้าออกงานทั่วไป
 • ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นาฏศิลป์และศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • คอร์สระยะสั้น การลงรองพื้น โดย ครูฟูก ธรรมรงค์รัตน์ วรารักษ์
 • คอร์สระยะสั้น เทคนิคการแต่งหน้าเจ้าสาว โดย ครูเนตร จิรเนตร์ สีช้าง
สุทธิรัตน์ นาคแก้ว
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สุทธิรัตน์ นาคแก้ว

ABOUT
 • ประสบการณ์การทํางานในสายอาชีพช่างแต่งหน้า-ทําผม มากกว่า 7 ปี
 • ผ่านงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานกองถ่ายหนัง งานถ่ายแบบเสื้อผ้า ถ่ายแบบผลิตภัณฑ์ แต่งหน้าดารา แต่งหน้าเจ้าสาว รับปริญญา หรือแม้แต่แต่งหน้าออกงานทั่วไป
 • ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นาฏศิลป์และศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • คอร์สระยะสั้น การลงรองพื้น โดย ครูฟูก ธรรมรงค์รัตน์ วรารักษ์
 • คอร์สระยะสั้น เทคนิคการแต่งหน้าเจ้าสาว โดย ครูเนตร จิรเนตร์ สีช้าง
TOP COURSES

No Related Course