Interests
avatar

ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์

0
0
1
 • ประวัติการศึกษา
 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประวัติการทํางาน
 • เป็นผู้ออกแบบคอร์สเรียนเกี่ยวกับกราฟิก และการถ่ายภาพออนไลน์
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับทาง สสว สอนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้งานกราฟิกด้วยมือถือ
 • ผลงานที่ภูมิใจที่สุด
 • เพจ KruGolf Graphic
ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์

ABOUT
 • ประวัติการศึกษา
 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประวัติการทํางาน
 • เป็นผู้ออกแบบคอร์สเรียนเกี่ยวกับกราฟิก และการถ่ายภาพออนไลน์
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับทาง สสว สอนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้งานกราฟิกด้วยมือถือ
 • ผลงานที่ภูมิใจที่สุด
 • เพจ KruGolf Graphic
TOP COURSES

No Related Course