Interests
avatar

วชิราภรณ์ ไวทยะโชติ

0
0
0
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  • นักแปล นักพากษ์เสียง นักจัดรายการคอร์สเรียนภาษาไทย และบรรณาธิการภาคภาษาไทยของแอปพลิเคชั่น Talk Mate
  • นักแปลภาคภาษาไทยบริษัทแคนนอน สาขาปักกิ่ง
  • ติวเตอร์อบรมภาษาจีนให้กับองค์กรร้านค้า
  • เจ้าของเพจ "เรียนจีนง่ายๆสไตล์เหล่าซือเบ็ตต้า" และอาจารย์สอนพิเศษภาษาจีน
วชิราภรณ์ ไวทยะโชติ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วชิราภรณ์ ไวทยะโชติ

ABOUT
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  • นักแปล นักพากษ์เสียง นักจัดรายการคอร์สเรียนภาษาไทย และบรรณาธิการภาคภาษาไทยของแอปพลิเคชั่น Talk Mate
  • นักแปลภาคภาษาไทยบริษัทแคนนอน สาขาปักกิ่ง
  • ติวเตอร์อบรมภาษาจีนให้กับองค์กรร้านค้า
  • เจ้าของเพจ "เรียนจีนง่ายๆสไตล์เหล่าซือเบ็ตต้า" และอาจารย์สอนพิเศษภาษาจีน
TOP COURSES

No Related Course