Interests
avatar

วีระศักดิ์ มาลาสี

0
0
0
  • ประสบการณ์สอนศิลปะ 16 ปี
  • ทํางานด้านการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม flash animation
  • เป็นนักวาดภาพประกอบรับงานวาดการ์ตูนหลายร้อยเรื่อง
วีระศักดิ์ มาลาสี
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วีระศักดิ์ มาลาสี

ABOUT
  • ประสบการณ์สอนศิลปะ 16 ปี
  • ทํางานด้านการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม flash animation
  • เป็นนักวาดภาพประกอบรับงานวาดการ์ตูนหลายร้อยเรื่อง
TOP COURSES

No Related Course