Interests
avatar

วีระยุทธ อาตมประสังสา

0
0
0
 • มีประสบการณ์ทํางานด้านสื่อสิ่งพิมพ์เอกสารวารสารสําคัญให้วิทยาลัยด้านทําอาหารชั้นนําแห่งหนึ่งหลายปี
 • เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าออนไลน์ ตัดต่อ ออกแบบ Ads โฆษณาลงหน้าเว็บออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเว็บนึงในไทย
 • เป็นฟรีแลนซ์รับออกแบบปกนิยายทั้งแบบ E-Book และแบบตีพิมพ์ โดยมีผลงานออกแบบปกหนังสือให้นักเขียนจนติด bestseller บนหน้าเว็บ E-Book ที่ใหญ่ที่สุดในไทยมาแล้วหลายเรื่อง และผลงานด้านการออกแบบโลโก้ Banner โฆษณาต่างๆ ให้กับเจ้าของร้านอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
 • ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานบริษัทเอกชนด้านการเช่ารถ บริการท่องเที่ยวงานทัวร์ทั่วไป
 • เจ้าของเพจ Love Wings ที่ให้บริการด้านงานออกแบบและเป็นที่ปรึกษาให้นักเขียน ด้านปกหนังสือปกนิยายโดยตรง
วีระยุทธ อาตมประสังสา
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วีระยุทธ อาตมประสังสา

ABOUT
 • มีประสบการณ์ทํางานด้านสื่อสิ่งพิมพ์เอกสารวารสารสําคัญให้วิทยาลัยด้านทําอาหารชั้นนําแห่งหนึ่งหลายปี
 • เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าออนไลน์ ตัดต่อ ออกแบบ Ads โฆษณาลงหน้าเว็บออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเว็บนึงในไทย
 • เป็นฟรีแลนซ์รับออกแบบปกนิยายทั้งแบบ E-Book และแบบตีพิมพ์ โดยมีผลงานออกแบบปกหนังสือให้นักเขียนจนติด bestseller บนหน้าเว็บ E-Book ที่ใหญ่ที่สุดในไทยมาแล้วหลายเรื่อง และผลงานด้านการออกแบบโลโก้ Banner โฆษณาต่างๆ ให้กับเจ้าของร้านอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
 • ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานบริษัทเอกชนด้านการเช่ารถ บริการท่องเที่ยวงานทัวร์ทั่วไป
 • เจ้าของเพจ Love Wings ที่ให้บริการด้านงานออกแบบและเป็นที่ปรึกษาให้นักเขียน ด้านปกหนังสือปกนิยายโดยตรง
TOP COURSES

No Related Course