Interests
avatar

วีรวุฒิ หาญสมบัติ

0
0
0
  • นักเขียนอิสระ โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ และสถาปนิก
  • จบด้านสถาปัตยกรรม ทํางานเป็นสถาปนิกร่วมปี ก่อนที่จะมาจับปากกา เขียนหนังสือจริงจัง
  • เริ่มจากวรรณกรรมเยาวชน ที่ผ่านเข้ารอบนายอินทร์อะวอร์ด พ.ศ. 2550
  • เป็นนักเขียนนักข่าวด้านสถาปัตยกรรม เป็นกองบ.ก. จนเลื่อนขั้นเป็นบ.ก. แต่ชีวิตไม่หยุดแค่เขียนหนังสือ ยังไปขลุกอยู่ในแวดวงโทรทัศน์ ที่บริษัททีวีบูรพา
  • ปัจจุบันทํางานอิสระ “รับเขียน รับคิด รับผลิต รายการ” ใน นาม “ARCH HOUSE STUDIO” (อาร์ช เฮ้าส์ สตูดิโอ) ทํางานครอบคลุมมีเดียรอบด้าน
วีรวุฒิ หาญสมบัติ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วีรวุฒิ หาญสมบัติ

ABOUT
  • นักเขียนอิสระ โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ และสถาปนิก
  • จบด้านสถาปัตยกรรม ทํางานเป็นสถาปนิกร่วมปี ก่อนที่จะมาจับปากกา เขียนหนังสือจริงจัง
  • เริ่มจากวรรณกรรมเยาวชน ที่ผ่านเข้ารอบนายอินทร์อะวอร์ด พ.ศ. 2550
  • เป็นนักเขียนนักข่าวด้านสถาปัตยกรรม เป็นกองบ.ก. จนเลื่อนขั้นเป็นบ.ก. แต่ชีวิตไม่หยุดแค่เขียนหนังสือ ยังไปขลุกอยู่ในแวดวงโทรทัศน์ ที่บริษัททีวีบูรพา
  • ปัจจุบันทํางานอิสระ “รับเขียน รับคิด รับผลิต รายการ” ใน นาม “ARCH HOUSE STUDIO” (อาร์ช เฮ้าส์ สตูดิโอ) ทํางานครอบคลุมมีเดียรอบด้าน
TOP COURSES