Interests
avatar

วรจสมน ปานทองเสม

0
0
0
  • ครูสอนดนตรีตามบ้าน
  • รับสอนพิเศษแก่เด็กๆ หรือผู้ที่มีความสนใจในเสียงดนตรี
  • เล่นโชว์ในโครงการดนตรี Classic
  • เป็นนักร้องยุวชนดีเด่นแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ KPN JUNIOR AWARD 1999
  • ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในเครือ Central ปี 2012
  • เข้าร่วมการแข่งขัน Coke Music Award
  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาดนตรี เอกขับร้อง และยังเป็นนักร้องของ KU BAND
  • ปัจจุบันเปิดสถาบันดนตรีเป็นของตนเองในชื่อ สถาบันภู สอนดนตรีครูพลอย
วรจสมน ปานทองเสม
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วรจสมน ปานทองเสม

ABOUT
  • ครูสอนดนตรีตามบ้าน
  • รับสอนพิเศษแก่เด็กๆ หรือผู้ที่มีความสนใจในเสียงดนตรี
  • เล่นโชว์ในโครงการดนตรี Classic
  • เป็นนักร้องยุวชนดีเด่นแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ KPN JUNIOR AWARD 1999
  • ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในเครือ Central ปี 2012
  • เข้าร่วมการแข่งขัน Coke Music Award
  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาดนตรี เอกขับร้อง และยังเป็นนักร้องของ KU BAND
  • ปัจจุบันเปิดสถาบันดนตรีเป็นของตนเองในชื่อ สถาบันภู สอนดนตรีครูพลอย
TOP COURSES