Interests
avatar

วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ และ บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ

0
0
0
 • วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
 • เริ่มเรียนกีต้าร์คลาสสิกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 17 ปี กับอาจารย์วิทยา วอสเบียน
 • ชนะเลิศการแข่งขันกีต้าร์ 3 ปีซ้อนในงาน Siam Kolkarn Guitar Festival ประจําปี 1985 ถึงปี 1987
 • จบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2533 โดยศึกษาการเล่นกีต้าร์กับ อาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล และ อาจารย์เกียรติ เอกศิลป์
 • ทํางานกับสถาบันจินตการดนตรีในตําแหน่งหัวหน้าวิชากีต้าร์ในปี พ.ศ.2534-2542
 • ศึกษากับ Mr.Eduardo Fernández ขณะที่ Mr.Fernández ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2543
 • ปัจจุบันเป็นประธานชมรมกีต้าร์ไทย (Thailand Guitar Society)
 • อาจารย์พิเศษที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ประจําที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มีงานบันทึกเสียง 2 ชุดคือ กีต้าร์ลายไทย ๑ และ ๒
 • มีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
 • บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ
 • ที่ปรึกษา กํากับดนตรีและประพันธ์ดนตรีประกอบในส่วนเพลงคลาสสิกในภาพยนตร์เรื่อง "Season Change...เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย" กํากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร ผลิตโดย บริษัท GTH จํากัด ปี 2006
 • ประพันธ์เพลง "Saffron Number No. 2" สําหรับแซกโซโฟนและอิเล็กทรอนิกส์ แสดงโดย Shyen Lee ในเทศกาล Concert à La fontaine ณ Salle Henri Selmer กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในเทศกาล XIII Stage Internacionale del Sassofono กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในเดือนธันวาคม ปี 2007
 • ดนตรีประกอบภาพยนตร์โฆษณา Dove - Venice และ Tango โดยบริษัท Hub Ho Hin จํากัด กํากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร 2007
 • ร่วมแสดงดนตรีในงานชุด "Ramakien: A Rak Opera" ในเทศกาล Lincoln Center Festival กับวงฟองน้ําและศิลปินอื่นๆ ในปี 2010
 • กํากับดนตรีและประพันธ์ดนตรีประกอบในงานประกาศรางวัล "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 19" ณ ศาลาเฉลิมกรุง กํากับโดย มานพ มีจํารัส ผลิตโดยบริษัท อาร์ตคอร์ จํากัด ในปี 2010
 • ดนตรีประกอบการแสดงในพิธีเปิดและปิดการประชุมครูโลก ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กํากับการแสดงโดย ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ผลิตโดยบริษัท มานด์ แมทเทอร์ จํากัด ปี 2012
 • ดํารงตําแหน่งนักวิจัยควบคุมการผลิตและหัวหน้าทีมกํากับบันทึกและผสมเสียงองค์ความรู้ ในโครงการ อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา ดุริยะแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง กรมศิลปากรและมูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในปี 2012 ถึงปี 2015
 • ในปัจจุบันเป็นผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์และออกแบบเสียง Animation "มหายุทธอโยธยา" ผลิตโดยบริษัท อาร์เอส อนิเมชั่น จํากัด กํากับภาพยนตร์โดย ชัยพร พาณิชรุติวงศ์
วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ และ บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ และ บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ

ABOUT
 • วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
 • เริ่มเรียนกีต้าร์คลาสสิกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 17 ปี กับอาจารย์วิทยา วอสเบียน
 • ชนะเลิศการแข่งขันกีต้าร์ 3 ปีซ้อนในงาน Siam Kolkarn Guitar Festival ประจําปี 1985 ถึงปี 1987
 • จบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2533 โดยศึกษาการเล่นกีต้าร์กับ อาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล และ อาจารย์เกียรติ เอกศิลป์
 • ทํางานกับสถาบันจินตการดนตรีในตําแหน่งหัวหน้าวิชากีต้าร์ในปี พ.ศ.2534-2542
 • ศึกษากับ Mr.Eduardo Fernández ขณะที่ Mr.Fernández ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2543
 • ปัจจุบันเป็นประธานชมรมกีต้าร์ไทย (Thailand Guitar Society)
 • อาจารย์พิเศษที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ประจําที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มีงานบันทึกเสียง 2 ชุดคือ กีต้าร์ลายไทย ๑ และ ๒
 • มีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
 • บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ
 • ที่ปรึกษา กํากับดนตรีและประพันธ์ดนตรีประกอบในส่วนเพลงคลาสสิกในภาพยนตร์เรื่อง "Season Change...เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย" กํากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร ผลิตโดย บริษัท GTH จํากัด ปี 2006
 • ประพันธ์เพลง "Saffron Number No. 2" สําหรับแซกโซโฟนและอิเล็กทรอนิกส์ แสดงโดย Shyen Lee ในเทศกาล Concert à La fontaine ณ Salle Henri Selmer กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในเทศกาล XIII Stage Internacionale del Sassofono กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในเดือนธันวาคม ปี 2007
 • ดนตรีประกอบภาพยนตร์โฆษณา Dove - Venice และ Tango โดยบริษัท Hub Ho Hin จํากัด กํากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร 2007
 • ร่วมแสดงดนตรีในงานชุด "Ramakien: A Rak Opera" ในเทศกาล Lincoln Center Festival กับวงฟองน้ําและศิลปินอื่นๆ ในปี 2010
 • กํากับดนตรีและประพันธ์ดนตรีประกอบในงานประกาศรางวัล "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 19" ณ ศาลาเฉลิมกรุง กํากับโดย มานพ มีจํารัส ผลิตโดยบริษัท อาร์ตคอร์ จํากัด ในปี 2010
 • ดนตรีประกอบการแสดงในพิธีเปิดและปิดการประชุมครูโลก ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กํากับการแสดงโดย ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ผลิตโดยบริษัท มานด์ แมทเทอร์ จํากัด ปี 2012
 • ดํารงตําแหน่งนักวิจัยควบคุมการผลิตและหัวหน้าทีมกํากับบันทึกและผสมเสียงองค์ความรู้ ในโครงการ อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา ดุริยะแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง กรมศิลปากรและมูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในปี 2012 ถึงปี 2015
 • ในปัจจุบันเป็นผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์และออกแบบเสียง Animation "มหายุทธอโยธยา" ผลิตโดยบริษัท อาร์เอส อนิเมชั่น จํากัด กํากับภาพยนตร์โดย ชัยพร พาณิชรุติวงศ์
TOP COURSES

No Related Course