หน้าหลัก ไลฟ์สไตล์ 20 ผลิตภัณฑ์ OTOP ประยุกต...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
เรียนรู้การผลิตสินค้าผลิคภํณฑ์พื้นฐานด้วยตัวเอง หลากหลายชนิด
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจการสร้างผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหลากหลายชนิด
ผู้ที่อยากจะประหยัดเงินในการซื้อของ และ อยากสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
รายละเอียด

จะดีแค่ไหนที่เราสามารถทําผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนํามาใช้ได้เองและสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยโดยสามารถขายเป็นสินค้า OTOP ของเราเอง คุณสามารถมาเรียนในห้องเรียนของคอรส์โอทอปสอนโดยอาจารย์เรวดี หรือครูเร เจ้าของกลุ่มเปิดกรุสมุนไพรโบราณคู่ตํานานเมืองเก่าที่ถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาในการแปรรูปสมุนไพร เพื่อผลิตภัณฑ์แฮนเมด และจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับรางวัลในโครงการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปัจจุบัน คุณครูพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดความรู้นํานักเรียนเรียนรู้การทําสินค้า OTOP หลากหลายชนิดสามารถใช้ได้จริงและขายได้แน่นอน
เนื้อหาของคอรส์อัดแน่นกับผลิตภัณฑ์เบื้องต้นต่างๆ ให้ทางผู้เรียนทราบ และยังมีแหล่งจัดซื้อในเอกสารประกอบการเรียนบอกมาด้วย จากนั้นจะเข้าสู่การทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดประจําครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์บํารุงร่างกายตามส่วนต่างๆ และการประยุกต์ใช้สมุนไพรในครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ หลังจากเราสามารถผลิคสินค้าของเราได้แล้ว การโปรโมทก็สําคัญ โดยคอรส์นี้จะสอนวิธีการทําตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเองอีกด้วย เนื้อหาอัดแน่นตั้งแต่ต้นจนจบ คุ้มแบบนี้อย่ารอช้า รีบสมัครเลย

สิ่งที่ต้องมี
คอมพิวเตอร์
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
20 ผลิตภัณฑ์ OTOP ประยุกต์จากสมุนไพรทําขายก็ได้ ทําใช้ก็ดี
Special Price ฿ 990 Regular Price ฿ 2,799
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะปิดทำการในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2563 ค่ะ