หน้าหลัก ภาษาต่างประเทศ ภาษาเยอรมันสําหรับชีวิตปร...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถออกเสียงคําและประโยคพื้นฐานในภาษาเยอรมันได้ถูกต้อง
ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้คําศัพท์และสํานวนภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันได้
ผู้เรียนสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเพื่อสร้างประโยคในระดับพื้นฐานได้
เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาเยอรมัน
บุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาเยอรมัน หรือต้องการเที่ยวประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ
ชาวไทยที่ต้องการเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน หรือใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่นานมากนัก
รายละเอียด

 

   "ภาษาเยอรมันเป็นภาษาของประเทศที่มีบทบาทสําคัญด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในยุโรปและในระดับโลก หากผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะและสามารถใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่ว จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อีกเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยยังอยู่ในวงจํากัดและมักเน้นการสอนไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ ในคอร์สเรียนนี้จึงเน้นการเข้าใจภาษาเยอรมันได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสื่อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันระดับเบื้องต้นได้"" ผู้บรรยายคอร์สเรียนนี้กล่าวไว้
   ในคอร์สเรียนนี้ได้ออกแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ ตั้งแต่การออกเสียงคําภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร การบอกข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ซึ่งคอร์สเรียนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
   คอร์สเรียนนี้บรรยายโดย ดร.ธนกร แก้ววิภาส วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญแสดงปาฐกถาในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาเยอรมันในด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในการประชุมและสัมมนาที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand), สมาคมครูผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมัน (DAAD), ค่ายภาษาเยอรมันระดับชาติและระดับ ASEAN, การอบรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในโครงการภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับนานาชาติ (IDO) ซึ่งแน่นอนว่าการบรรยายของอาจารย์จะทําให้คุณได้ความรู้โดยคุณไม่รู้ตัว
   เมื่อเห็นความคุ้มค่าดังนี้แล้ว เพื่อเปิดโลกกว้างทางภาษา อย่ามัวรอช้า สมัครเรียนกับเราเลยวันนี้"

สิ่งที่ต้องมี
คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
ภาษาเยอรมันสําหรับชีวิตประจําวัน
฿ 2,799
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม