มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x

ขอบคุณสำหรับการประเมินผล

001b 75d9d220dd4e0276b79e7d34f81817067551abdf37c8113f3aafad4d68a5313d

Help Center > ปัญหาในเวลาเรียน