มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
เลี้ยงลูกสุขใจ ด้วยวินัยเชิงบวก
ปูเส้นทางชีวิตของลูกอย่างถูกต้อง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจในระยะยาว
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
ลักษณะคอร์สเรียน

   เด็กถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเติบโตและการจดจําสิ่งต่าง ๆ ตามพัฒนาการของเขา เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องวุ่น ๆ กับการเตรียมตัวในหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเลี้ยงดู อาหารโภชนาการ ฯลฯ ซึ่งสําหรับพ่อแม่มือใหม่บางคนถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน อาจจะเครียดจนกุมขมับกันได้ เพราะถ้าลูกเริ่มต้นจากอะไรดี ๆ พอโตขึ้นไปก็จะเลี้ยงดูง่าย ถ้าลูกมีพื้นฐานที่ดีเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับการออกไปเผชิญสังคม


   เด็กถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเติบโตและการจดจําสิ่งต่าง ๆ ตามพัฒนาการของเขา เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องวุ่น ๆ กับการเตรียมตัวในหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเลี้ยงดู อาหารโภชนาการ ฯลฯ ซึ่งสําหรับพ่อแม่มือใหม่บางคนถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน อาจจะเครียดจนกุมขมับกันได้ เพราะถ้าลูกเริ่มต้นจากอะไรดี ๆ พอโตขึ้นไปก็จะเลี้ยงดูง่าย ถ้าลูกมีพื้นฐานที่ดีเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับการออกไปเผชิญสังคม

แต่ถ้าถามว่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะเริ่มต้นศึกษาก่อนจะมีเจ้าตัวเล็ก จะต้องไปเข้าคอร์สที่ไหน มีเวลาไปพร้อมกันพ่อแม่หรือเปล่า แล้วจะจําบทเรียนได้ทั้งหมดได้หรือไม่ ?

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทาง Edumall มีทางออกให้ท่าน โดยทางเราได้สร้างคอร์สเรียนการดูแลบุตรออนไลน์แก่ท่าน เราจะปูพื้นฐานการดูแลเด็ก พร้อมเทคนิคต่าง ๆ แก่ท่าน ท่านไม่ต้องออกไปเข้าคอร์สที่ไหนไกล ๆ เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่หาเวลาว่างพร้อมกัน หามุมสบาย ๆ สักมุมหนึ่งในบ้าน เชื่อมต่อไวไฟแล้วเข้าชมคอร์สเรียนของเราได้เลย ซึ่งถ้าตรงไหนยังไม่เข้าใจ ก็แค่กดย้อนดูบทเรียนอีกครั้งโดยไม่ต้องจ่ายเงินซ้ํา

ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้บุตรหลานของท่านเติบโตอย่างมีคุณภาพ และไม่สูญเสียตัวตนของเขาไป ลองเปิดใจและสมัครเรียนคอร์สนี้กับเราสิครับ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • นําความเข้าใจพื้นฐานพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย จิตใจที่เรียนมาปรับใช้ และรู้วิธีลงมือปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อตรวจเช็กและสร้างเสริมทักษะลูกทารกให้เหมาะสมตามวัย

  • เข้าใจและนําวินัยเชิงบวก ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเลี้ยงดูลูกทารกให้มีสุขภาพกาย สมอง อารมณ์ และจิตใจ แข็งแรง ดีและมีความสุขเป็น เหมาะสมตามวัย

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • คู่แต่งงานใหม่

  • พ่อแม่

  • ผู้ที่เตรียมจะขยายครอบครัว

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
05:20
บทที่ 2
You are an expert
02:05
บทที่ 3
คุณเป็นพ่อแม่ประสาอะไร
05:07
บทที่ 4
สีหน้านี้มีความหมาย
08:44
บทที่ 5
ไม่ได้โตแต่ตัว
11:10
บทที่ 6
เมื่อการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่าย หรือสุขใจ อย่างที่คิด
08:01
บทที่ 7
เจ็บตัวเดี๋ยวก็หาย เจ็บใจน่ะมันจำ
05:28
บทที่ 8
พูดยังไงไม่ให้เสียเซล์ฟ
05:30
บทที่ 9
นิสัยนี้เหมือนใคร
07:09
บทที่ 10
เมื่อแม่ปี๊ด (case study)
14:27
บทที่ 11
พ่อแม่วินัยเชิงบวก
08:45
บทที่ 12
เลียงลูกให้มีความรับผิดชอบ
06:41
บทที่ 13
เลี้ยงลูกให้ใฝ่ดี มี Self Esteem
08:32
บทที่ 14
Case Study “เลี้ยงลูกได้ดั่งใจ(ใคร)”
14:19
บทที่ 15
ตามใจแต่พอดี ขัดใจอย่างมีศิลปะ
06:14
บทที่ 16
เมื่อไหร่จะเลิกดื้อ ขอความร่วมมือได้มั้ย
07:35
บทที่ 17
ไฮเปอร์เทียมเพราะแท็บเล็ต มือถือ
06:03
บทที่ 18
IQ - สติปัญญา
05:45
บทที่ 19
EQ - ความฉลาดทางอารมณ์
07:29
บทที่ 20
Case Study - สะท้อนอารมณ์
27:37
บทที่ 21
MQ - คุณธรรม
07:19
บทที่ 22
SQ- ทักษะสังคม
06:39
บทที่ 23
AQ-ไหวพริบแก้ไขปัญหา
06:26
บทที่ 24
PQ - ใช้ร่างกายได้คล่องแคล่ว
07:19
บทที่ 25
CQ - การริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ
06:16
บทที่ 26
Qualty time - เวลาคุณภาพ
06:46
บทที่ 27
สรุปคอร์สเรียน
01:33
ประวัติผู้เขียน
ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EFs) เด็ก ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก "101 Educare Center"
ดร.ปิยวลี จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน สหรัฐอเมริกา และประกอบอาชีพเป็นครูปฐมวัยที่ศูนย์สาธิตเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก ที่มหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน และทีมผู้ช่วยงานวิจัย ด้านความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของเด็ก ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.ปิยวลี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านทักษะสมอง EF, พัฒนาการเด็ก และเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก โดยสื่อสารออกมาหลายช่องทางทั้งการตอบคําถามทางรายการโทรทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=KZs8XJUgQFA , https://www.youtube.com/watch?v=5EYn4vgU32U
หนังสือ (http://www.101educare.com/2017/101s-book/) และเป็นวิทยากรอบรมทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมากว่า 18 ปี ซึ่งแต่ละเทคนิคที่นํามาใช้และถ่ายทอดได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังวินัยบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็ก ๆ ต่อไป
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center