การสร้างโปรแกรม Android เบื้องต้นสูตรเร่งรัด
Android เบื้องต้นสําหรับประยุกต์ใช้งาน
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ชัยวุฒิ พรหมบุตร
ลักษณะคอร์สเรียน

ด้วยเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แอปพลิเคชันต่างๆ ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบันเพื่ออํานวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ
ซึ่งระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีหรือโอเพ่นซอร์ส (Open Source) คือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ทําให้นักพัฒนาสามารถแก้ไข ดัดแปลงโค้ดแอนดรอยด์ได้อย่างอิสระ

ในคอร์สเรียนนี้เราจะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบพื้นฐานอย่างง่ายๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่อไป

ด้วยเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แอปพลิเคชันต่างๆ ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบันเพื่ออํานวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ
ซึ่งระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีหรือโอเพ่นซอร์ส (Open Source) คือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ทําให้นักพัฒนาสามารถแก้ไข ดัดแปลงโค้ดแอนดรอยด์ได้อย่างอิสระ 

ในคอร์สเรียนนี้เราจะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบพื้นฐานอย่างง่ายๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่อไป
- คุณจะได้เรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการขั้นต้น
- หลักการทํางานและการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมที่สําคัญในการเขียนโปรแกรม
- กระบวนการความคิดในการเขียนโปรแกรมและการดําเนินการขั้นพื้นฐาน
- วิธีการและขั้นตอนการออกแบบและองค์ประกอบโดยรวมในการสร้างแอปพลิเคชัน
- รวมทั้งเทคนิคและวิธีการในการทําแอปพลิเคชันแบบง่ายๆ ที่สามารถต่อยอดและนําไปประยุกต์ใช้ได้

โดยรวบรวมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์โดยเฉพาะ ด้วยบทเรียนที่กระชับและรวดเร็ว เข้าใจง่าย
และแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ อย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการทําความเข้าใจ มั่นใจได้เลยว่าหลังจบคอร์สนี้คุณจะได้แนวความคิดในการพัฒนาระบบใหม่ให้กับแอปพลิเคชันของคุณอย่างแน่นอน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • เข้าใจระบบของแอนดรอยด์เบื้องต้น

  • สามารถจัดองค์ประกอบในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

  • เข้าใจและสามารถออกแบบขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้

  • สามารถเขียน Application ในการใช้งานขั้นพื้นฐานได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลที่ต้องการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม Android เพื่องานอดิเรกและการสร้างรายได้

  • บุคคลที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Android เบื้องต้น เพื่อพัฒนาต่อยอดการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น

  • บุคคลที่ต้องการเขียนโปรแกรม Android เพื่อนําไปประยุกต์การใช้งานในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:44
บทที่ 2
วิธีดาวน์โหลดเอกสาร
00:30
บทที่ 3
แนะนำภาพรวมของ Android
05:51
บทที่ 4
การติดตั้ง JAVA
03:14
บทที่ 5
การติดตั้ง Android Studio และ SDK
04:54
บทที่ 6
การทดสอบ Android Studio Project "HELLO WORLD"
02:42
บทที่ 7
การดาวน์โหลดและติดตั้ง Emulator ของ Google
04:16
บทที่ 8
การดาวน์โหลดและติดตั้ง Genymotion
07:02
บทที่ 9
การเริ่มต้น Project
08:00
บทที่ 10
การทดสอบการสร้าง Project บน Genymotion
09:02
บทที่ 11
แนวคิดการออกแบบและองค์ประกอบต่างๆ
07:03
บทที่ 12
การแนะนำองค์ประกอบต่างๆ ก่อนการออกแบบ
08:53
บทที่ 13
การดำเนินงานการออกแบบ
10:38
บทที่ 14
การวางตำแหน่ง Application และการเปลี่ยนพื้นหลังใน Project
09:32
บทที่ 15
การเปลี่ยนตัวอักษรและ Concept การ Coding Project
07:49
บทที่ 16
การประกาศตัวแปร
05:36
บทที่ 17
การผูกตัวแปรกับ Widget
07:55
บทที่ 18
การใส่ลูกเล่น
06:08
บทที่ 19
การทำ Webview
07:05
บทที่ 20
การออกแบบ List View
09:54
บทที่ 21
การสร้าง Adapter Part 1
07:35
บทที่ 22
การสร้าง Adapter Part 2
10:00
บทที่ 23
การใช้งาน Adapter และการสร้าง Array
10:45
บทที่ 24
การใช้งาน Adapter บน List View
09:51
บทที่ 25
การออกแบบ Detail Activity
09:49
บทที่ 26
การเขียน Coding เพื่อ Show ใน Detail Activity
05:48
บทที่ 27
การแสดงการรับค่าของข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติ
08:30
บทที่ 28
การทดสอบ Code บนเครื่องจริงและความท้าทายในการเขียนโปรแกรม
07:51
ประวัติผู้เขียน
เป็นผู้บริหาร EWTC (Easy4Com Workshop & Training Center)
เจ้าหน้าที่เทคนิคปิโตรเคมีแห่งชาติ ระยอง ทําหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ Gas Chromatography
เจ้าหน้าที่เทคนิคดูแล Server บริษัท East (Asia) จํากัด
มีประสบการณ์บรรยายด้าน Android โดยตรงในสถาบันชื่อดังต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว มาเลเซีย และอื่นๆ
ประเมิน
4.8