มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
Produce video within 3 days
เรียนรู้การสร้าง Video ได้ภายในสามวัน ตั้งแต่พื้นฐาน ที่คุณจะสามารถใช้ไอเดียได้อย่างเต็มที่ในแบบของคุณ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์
ลักษณะคอร์สเรียน

   ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งทีมีความสนใจในเรื่องของสร้างวิดีโอ เพื่อใช้ในการทํางาน เป็นงานอดิเรก หรือทําเพื่อการโปรโมตธุรกิจของตนเอง คอร์สเรียนนี้มีคําตอบ มาเรียนรู้หลักการแนวคิดและเทคนิคการสร้างวิดีโอให้ปัง กับอาจารย์ ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์

   ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งทีมีความสนใจในเรื่องของสร้างวิดีโอ เพื่อใช้ในการทํางาน เป็นงานอดิเรก หรือทําเพื่อการโปรโมตธุรกิจของตนเอง คอร์สเรียนนี้มีคําตอบ มาเรียนรู้หลักการแนวคิดและเทคนิคการสร้างวิดีโอให้ปัง กับอาจารย์ ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์

   คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ หลักการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิดีโอ, เรียนรู้เทคนิคการทําคอนเทนต์สําหรับวิดีโอ, กระบวนการตัดต่อวิดีโอ และกระบวนการตัดต่อเสียง ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจถึงหลักการต่าง ๆ ในการสร้างวิดีโออย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การออกแบบคอนเทนต์วิดีโอที่ดี ไปจนถึง การทําเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์แบบได้ นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เทคนิค การเสริมความสวยงามให้กับวิดีโอของเราด้วยกราฟิก ซึ่งจะทําให้วิดีโอที่ทําออกมานั้นสวยงาม น่าสนใจ เป็นมืออาชีพ และพร้อมนําไปใช้ได้อย่างแน่นอน
   หลังจากเรียนคอร์สเรียนนี้แล้วผู้เรียนจะรู้ว่า การทําวิดีโอเพื่อให้ประสบความสําเร็จจนสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน หรือชีวิตประจําวันได้นั้นทําได้ไม่ยาก แค่เรียนรู้เทคนิคและหลักการอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถสร้างวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ อย่ารอช้า รีบสมัครเรียนกับเรา 

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (สําหรับชมคอร์ส)

  • โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2017

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • - เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการสร้าง Video ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว

  • - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการต่าง ๆ ไปใช้ในการทํา Video ได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • - ผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการนําเสนอสินค้าตัวเองผ่าน Video

  • - บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องของการทํา Video

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
03:35
บทที่ 2
อะไรคือ Video
03:04
บทที่ 3
Video ที่ดีควรเป็นอย่างไร
07:49
บทที่ 4
Idea ในการทำ Video
06:42
บทที่ 5
ขั้นตอนการเตรียมการทำ Video
08:50
บทที่ 6
ทำให้เกิดการพูดถึง (Viral)
10:00
บทที่ 7
ทำให้ผู้เข้าใช้ (User) มีส่วนร่วมใน Video ของคุณด้วย
09:45
บทที่ 8
ทำให้ง่ายที่สุด (Easy)
03:22
บทที่ 9
เน้นหรือโฟกัสแค่เรื่องเดียว ให้เนื้อหามีความชัดเจน (Clear)
05:01
บทที่ 10
สนุก (Funny) น่าติดตามและเป็นประโยชน์
05:51
บทที่ 11
การตั้งค่าเบื้องต้นในโปรแกรมตัดต่อ
13:04
บทที่ 12
การจัดเตรียมไฟล์ในการตัดต่อ
09:56
บทที่ 13
วิธีการตัดต่อพร้อมแนะนำเทคนิคการตัดต่อ
31:20
บทที่ 14
จัดการ Video ด้วย Effect Control (แก้ไขเสียง, ย่อขยาย, เคลื่อนย้ายตำแหน่ง และอื่น ๆ)
21:57
บทที่ 15
วิธีใส่ Text และ Background
26:47
บทที่ 16
วิธีการใส่ Effect ให้กับ Video
08:33
บทที่ 17
วิธีแก้ปัญหาภาพสั่นไหว
03:46
บทที่ 18
วิธีการปรับสีของ Video
07:35
บทที่ 19
แนะนำโปรแกรมและการตั้งค่าโปรแกรม
05:56
บทที่ 20
ขั้นตอนการเพิ่มลดเสียง
05:34
บทที่ 21
ขั้นตอนการตัดต่อเสียง
03:49
บทที่ 22
ขั้นตอนการตั้งค่าและอัดเสียง
03:34
บทที่ 23
วิธีการตัดเสียงรบกวนหรือเสียง Noise
05:24
บทที่ 24
การตั้งค่าเบื้องต้นพร้อมทำความรู้จักกับเครื่องมือในโปรแกรมการสร้าง Effect ต่าง ๆ
08:23
บทที่ 25
วิธีการทำ Motion Graphic (Title, Logo, LowerThird)
30:46
บทที่ 26
ขั้นตอนการตั้งค่าและการ Render
12:25
บทที่ 27
สรุปคอร์สเรียน
05:18
ประวัติผู้เขียน
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทํางาน
เป็นผู้ออกแบบคอร์สเรียนเกี่ยวกับกราฟิก และการถ่ายภาพออนไลน์
ผลงานที่โดดเด่น
เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับทาง สสว สอนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้งานกราฟิกด้วยมือถือ
ผลงานที่ภูมิใจที่สุด
เพจ KruGolf Graphic
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center