สอนเขียนแบบและออกแบบภาพสองมิติด้วยโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
เรียนรู้ได้ไว เข้าใจได้ง่าย และนําไปใช้ได้จริง ทําให้การเขียนแบบยากๆ กลายเป็นเรื่องง่าย เพียงเรียนอย่างเป็นระบบไปพร้อมๆ กับเรา
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย จักรพงศ์ อนุศรี
ลักษณะคอร์สเรียน

โปรแกรมเขียนแบบ แค่ได้ยินชื่อก็ดูเหมือนยากแล้ว แต่เดี๋ยวก่อน! โอกาสของทุกคนมาถึงแล้ว ด้วยคอร์ส AutoCAD 2015 ขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต่อการนําไปใช้งาน นอกจากนั้นยังใช้เวลาเพียงไม่นานก็เรียนจบหลักสูตร หลังจากนั้นก็มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบความเข้าใจ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนแต่ละบทเรียนหรือไม่ หากยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปเรียนบทเรียนที่ผ่านมาได้ตลอด ทําให้สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมนี้ได้ด้วยตนเอง

โปรแกรมเขียนแบบ แค่ได้ยินชื่อก็ดูเหมือนยากแล้ว แต่เดี๋ยวก่อน! โอกาสของทุกคนมาถึงแล้ว ด้วยคอร์ส AutoCAD 2015 ขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต่อการนําไปใช้งาน นอกจากนั้นยังใช้เวลาเพียงไม่นานก็เรียนจบหลักสูตร หลังจากนั้นก็มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบความเข้าใจ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนแต่ละบทเรียนหรือไม่ หากยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปเรียนบทเรียนที่ผ่านมาได้ตลอด ทําให้สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมนี้ได้ด้วยตนเอง

คอร์สเรียนนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับบุคคลที่ต้องการหาอาชีพเสริมโดยการใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 ในการออกแบบและเขียนแบบ หรือพนักงานบริษัทที่ต้องการเขียนแบบและออกแบบภาพสองมิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 2015 รวมทั้งสถาปนิกและวิศวกรที่ต้องใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 ประกอบการใช้งานและนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 ในการเขียนแบบและออกแบบเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน โดยโปรแกรม AutoCAD 2015 เป็นโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ในการเขียนแบบและออกแบบ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่มีความสําคัญอย่างมากสําหรับงานในสายต่างๆ ดังนั้น การมีความสามารถพิเศษในการใช้โปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นวิธีการเรียนในรูปแบบออนไลน์ จะช่วยลดอุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาและการเดินทางไปได้มาก อีกทั้งราคาก็ถูกกว่าแบบเรียนออฟไลน์หลายเท่า ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ดีเพื่อที่จะต่อยอดนําไปสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้กับผู้เรียนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ความพิเศษของคอร์สนี้ คือการนําเสนอการสอนใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 พื้นฐานอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ช่วยในการสร้างงานออกแบบภาพสองมิติ ให้ออกมาถูกต้องและสวยงามได้ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้สอน ประกอบกับการเรียบเรียงเนื้อหาคอร์สเรียนที่เข้าใจง่าย ทําให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและนําไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบของตนเองได้

หลังจากเรียนคอร์สนี้จบแล้ว ผู้เรียนจะรู้จักวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบและการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2015 และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถสร้างภาพสองมิติ เพื่อนําไปใช้ประกอบงานต่างๆ ได้ สร้างรายได้เพิ่มเติม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • โปรแกรม AutoCAD 2015

  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังเพื่อใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนจะรู้จักวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบและการเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD

  • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างภาพสองมิติ เพื่อนําไปใช้ประกอบงานต่างๆ ได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการหาอาชีพเสริมโดยการใช้โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบและเขียนแบบ

  • บุคคลที่ต้องการเขียนแบบและออกแบบภาพสองมิติด้วยโปรแกรม AutoCAD เช่น สถาปนิกและวิศวกร

  • บุคคลที่ต้องการใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนแบบและออกแบบเพื่อหารายได้เสริม เช่น กราฟิกดีไซน์

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:06
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
โปรแกรม AutoCAD คืออะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
01:53
บทที่ 4
การสร้างพื้นที่หรือเลือกใช้พื้นที่ในการเขียนแบบ
04:54
บทที่ 5
หลักการในการเขียนแบบ
03:00
บทที่ 6
การวาดเส้น (Drawing Lines) และ Poly Lines
05:30
บทที่ 7
การวาดวงกลม (Drawing Circles)
07:16
บทที่ 8
การวาดรูปหลายด้านหลายมุม (Drawing Polygons)
05:38
บทที่ 9
การวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Drawing Rectangles)
03:56
บทที่ 10
การวาดสร้างคำสั่งในการแก้ไขหรือลบวัตถุ
02:25
บทที่ 11
การลบวัตถุแบบ Trim
05:12
บทที่ 12
คำสั่ง Extend
03:03
บทที่ 13
คำสั่ง Fillet
04:18
บทที่ 14
คำสั่ง Chamfer
04:21
บทที่ 15
คำสั่ง Move
07:07
บทที่ 16
คำสั่ง Copy
08:04
บทที่ 17
คำสั่ง Offset
04:59
บทที่ 18
คำสั่ง Rotate
06:38
บทที่ 19
คำสั่ง Mirror
07:26
บทที่ 20
คำสั่ง Scale
07:06
บทที่ 21
คำสั่ง Explode
03:11
บทที่ 22
คำสั่ง Text / Text Style
08:26
บทที่ 23
คำสั่ง Block / Attblock
09:48
บทที่ 24
คำสั่ง Hatch
04:16
บทที่ 25
คำสั่ง Dimension Style
11:12
บทที่ 26
คำสั่ง Line Type, Layer
16:59
บทที่ 27
คำสั่ง Plot Style
07:26
บทที่ 28
Function
08:43
บทที่ 29
แบบฝึกหัด การสร้าง Title Block
02:06
บทที่ 30
เฉลยแบบฝึกหัด การสร้าง Title Block
13:30
บทที่ 31
Tips
06:58
บทที่ 32
Border การสร้างกระดาษเขียนแบบ
05:37
บทที่ 33
Xref
07:13
บทที่ 34
Paper Space & Model Space / การนำ Border มาใช้งานในหน้า Layout / Model
13:25
บทที่ 35
แบบฝึกหัดและแนวทางการแก้ไขปัญหา
24:15
ประวัติผู้เขียน
การศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น, ปวช. และ ปวส. ช่างเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ประสบการณ์ทํางาน
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Senior Piping Designer บริษัท JST SERVICES Co., Ltd
2009-2012 Piping Designer บริษัท PENSPEN Ltd.
2008-2009 Piping Designer บริษัท Uhde Shedden (Thailand) Ltd.
2006-2007 CAD Operator บริษัท Bechtel International, Inc.
2005-2006 Draftsman บริษัท CKC Engineering & Construction
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center