Interests
avatar

อัมรินทร์ ใช้ประทุม

1
4.8
3
  • จบการศึกษาสายช่างยนต์โดยตรง
  • เจ้าของเพจ ซ่อมมอเตอร์ไซค์รวยๆ ผู้ติดตามมากกว่า 7 พันคน
  • เจ้าของร้านซ่อมรถมอไซค์ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
  • เจ้าของธุรกิจ เครื่องมืออไหล่ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ คาวาซากิ
อัมรินทร์ ใช้ประทุม
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 3

อัมรินทร์ ใช้ประทุม

About
  • จบการศึกษาสายช่างยนต์โดยตรง
  • เจ้าของเพจ ซ่อมมอเตอร์ไซค์รวยๆ ผู้ติดตามมากกว่า 7 พันคน
  • เจ้าของร้านซ่อมรถมอไซค์ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
  • เจ้าของธุรกิจ เครื่องมืออไหล่ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ คาวาซากิ
Top Courses
Loading...