Interests
avatar

เบญญาภา เนาวรรณ์ (จีจี้)

2
4.7
14
  • เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ 2 สาขาชื่อ “The First Espresso”
  • ผู้เขียนพ็อกเกตบุ๊ก “ คอฟฟี่ & บาริสต้า เปิดตํานานแม่มดนักชงกาแฟขั้นเทพ” หนังสือ “100 สูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ”
  • แชมป์บาริสต้า 4 สมัย
  • Barista Coffee Specialist
เบญญาภา เนาวรรณ์ (จีจี้)
Courses: 2
Rating: 4.7
Followers: 14

เบญญาภา เนาวรรณ์ (จีจี้)

About
  • เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ 2 สาขาชื่อ “The First Espresso”
  • ผู้เขียนพ็อกเกตบุ๊ก “ คอฟฟี่ & บาริสต้า เปิดตํานานแม่มดนักชงกาแฟขั้นเทพ” หนังสือ “100 สูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ”
  • แชมป์บาริสต้า 4 สมัย
  • Barista Coffee Specialist
Top Courses
Loading...
Loading...