Interests
avatar

บุญนาค โชติญาณพิทักษ์

1
4.3
2
  • เจ้าของเพจ "เล่นหุ้นมีแต่รวย ไม่มีเจ๊ง" ที่มีผู้ติดตามเกือบ 80,000 คน
  • สอนนักลงทุนให้ทํากําไรในตลาดหุ้นมาแล้วกว่า 2,000 คน
  • โค้ชสอนการเงินและการลงทุนในตลาดหุ้น
บุญนาค โชติญาณพิทักษ์
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 2

บุญนาค โชติญาณพิทักษ์

ABOUT
  • เจ้าของเพจ "เล่นหุ้นมีแต่รวย ไม่มีเจ๊ง" ที่มีผู้ติดตามเกือบ 80,000 คน
  • สอนนักลงทุนให้ทํากําไรในตลาดหุ้นมาแล้วกว่า 2,000 คน
  • โค้ชสอนการเงินและการลงทุนในตลาดหุ้น
TOP COURSES
Loading...