Interests
avatar

ชลลดา บุหลันพฤกษ์

0
0
0
  • มีประสบการณ์ในการสอนเบเกอรี่มากว่า5ปี
  • เจ้าของเพจ Rolling One Baking Studio สอนขนมและเบเกอรี่มุ้งมิ้ง ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 50,000 คน
  • ทํางานประจําด้านไอทีมา 27 ปี ผันตัวเองออกมาทําขนมและเบเกอรี่ เริ่มต้นจากทําวุ้นเป็ดว่ายน้ําในถ้วยน่ารัก ๆ แล้วต่อยอดมาเป็นโรลเค้กการ์ตูน ขนมปังการ์ตูน คุกกี้การ์ตูน อาลัวการ์ตูน และอื่นๆ มาประมาณ 3-4 ปี ในการสอนถ่ายทอดจากประสบการณ์
ชลลดา บุหลันพฤกษ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ชลลดา บุหลันพฤกษ์

ABOUT
  • มีประสบการณ์ในการสอนเบเกอรี่มากว่า5ปี
  • เจ้าของเพจ Rolling One Baking Studio สอนขนมและเบเกอรี่มุ้งมิ้ง ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 50,000 คน
  • ทํางานประจําด้านไอทีมา 27 ปี ผันตัวเองออกมาทําขนมและเบเกอรี่ เริ่มต้นจากทําวุ้นเป็ดว่ายน้ําในถ้วยน่ารัก ๆ แล้วต่อยอดมาเป็นโรลเค้กการ์ตูน ขนมปังการ์ตูน คุกกี้การ์ตูน อาลัวการ์ตูน และอื่นๆ มาประมาณ 3-4 ปี ในการสอนถ่ายทอดจากประสบการณ์
TOP COURSES

No Related Course