Interests
avatar

ขวัญ เอี่ยมวัฒน์

1
4.3
0
  • สอนภาษาอังกฤษให้พนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
  • ปัจจุบันทํางานกับบริษัทของสิงคโปร์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายขาย ดูแลตลาดภายในประเทศและขยายตลาดในกัมพูชา และพม่า
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด
ขวัญ เอี่ยมวัฒน์
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

ขวัญ เอี่ยมวัฒน์

ABOUT
  • สอนภาษาอังกฤษให้พนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
  • ปัจจุบันทํางานกับบริษัทของสิงคโปร์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายขาย ดูแลตลาดภายในประเทศและขยายตลาดในกัมพูชา และพม่า
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด
TOP COURSES
Loading...