Interests
avatar

นาย สุธี เสาะสิทธิ์

0
0
0
  • เริ่มต้นอยู่ในวงการธุรกิจร้านอาหารสถานบันเทิง ตั้งแต่อายุ 18 ปี
  • ฝึกงานบริหารสถานบันเทิงจากองค์กรที่มีสถานบันเทิงคาราโอเกะ มากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศและต่างประเทศ
  • มียอดธุรกิจหลักร้อยล้าน เกือบ3ปี ในตําแหน่งหัวหน้างาน รองจากผู้จัดการสาขา ของเครือ รุ่งธนเกียรติ
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานบันเทิงร้านอาหารที่กําลังประสบวิกฤตอยู่นะตอนนี้ ด้วยระบบงานรูปแบบใหม่
  • เน้นการตลาดรูปแบบใหม่ การบริหารรูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ
นาย สุธี เสาะสิทธิ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นาย สุธี เสาะสิทธิ์

ABOUT
  • เริ่มต้นอยู่ในวงการธุรกิจร้านอาหารสถานบันเทิง ตั้งแต่อายุ 18 ปี
  • ฝึกงานบริหารสถานบันเทิงจากองค์กรที่มีสถานบันเทิงคาราโอเกะ มากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศและต่างประเทศ
  • มียอดธุรกิจหลักร้อยล้าน เกือบ3ปี ในตําแหน่งหัวหน้างาน รองจากผู้จัดการสาขา ของเครือ รุ่งธนเกียรติ
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานบันเทิงร้านอาหารที่กําลังประสบวิกฤตอยู่นะตอนนี้ ด้วยระบบงานรูปแบบใหม่
  • เน้นการตลาดรูปแบบใหม่ การบริหารรูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ
TOP COURSES

No Related Course