Interests
avatar

ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ

0
0
0
  • เจ้าของร้าน A cup A cake ร้านเค้ก ร้านกาแฟ ลาดพร้าว 71
  • วิทยากรรับเชิญ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมการทําธุรกิจจากเบเกอรี่
  • ชื่นชอบในการกินเค้ก ขนม และเครื่องดื่มต่าง ๆ จากหลากหลายร้าน จนรู้ว่า ร้านไหนอร่อย ซึ่งเมื่อลองมาทําเอง ก็รู้ว่าต้องทําแบบไหน ถึงจะถูกใจผู้บริโภคนั่นเอง
ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ

ABOUT
  • เจ้าของร้าน A cup A cake ร้านเค้ก ร้านกาแฟ ลาดพร้าว 71
  • วิทยากรรับเชิญ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมการทําธุรกิจจากเบเกอรี่
  • ชื่นชอบในการกินเค้ก ขนม และเครื่องดื่มต่าง ๆ จากหลากหลายร้าน จนรู้ว่า ร้านไหนอร่อย ซึ่งเมื่อลองมาทําเอง ก็รู้ว่าต้องทําแบบไหน ถึงจะถูกใจผู้บริโภคนั่นเอง
TOP COURSES

No Related Course