Interests
avatar

สุมัชญา เบอเรนท์เซ่น

0
0
0
  • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้กับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) พร้อมดํารงตําแหน่ง CEO บริษัท Easy Property 2015 Co.,Ltd.
  • เป็นที่ปรึกษาการตลาดต่างประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียและยุโรป ให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกหลายโครงการฯ
สุมัชญา เบอเรนท์เซ่น
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สุมัชญา เบอเรนท์เซ่น

ABOUT
  • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้กับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) พร้อมดํารงตําแหน่ง CEO บริษัท Easy Property 2015 Co.,Ltd.
  • เป็นที่ปรึกษาการตลาดต่างประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียและยุโรป ให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกหลายโครงการฯ
TOP COURSES

No Related Course