Interests
avatar

สุริยะ สายทอง

2
4.6
3
  • มีประสบการณ์การทํางานสายกราฟิกมากกว่า 15 ปี ทั้ง Illustrator และ Photoshop
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันสอนออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • ปัจจุบันรับสอนกราฟิกทั้งแบบกลุ่ม สอนออนไลน์ และสอนตัวต่อตัว มีนักเรียนในคอร์สมาแล้ว กว่า 200 คน
สุริยะ สายทอง
Courses: 2
Rating: 4.6
Followers: 3

สุริยะ สายทอง

ABOUT
  • มีประสบการณ์การทํางานสายกราฟิกมากกว่า 15 ปี ทั้ง Illustrator และ Photoshop
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันสอนออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • ปัจจุบันรับสอนกราฟิกทั้งแบบกลุ่ม สอนออนไลน์ และสอนตัวต่อตัว มีนักเรียนในคอร์สมาแล้ว กว่า 200 คน
TOP COURSES
Loading...
Loading...