Interests
avatar

สุทธิสาร กวางจีด

0
0
0
 • วิชาชี่กงขั้นสูงสุดขั้นที่ 8
 • วิชาเตี่ยนชี่กง(ลมปราณพลังไฟฟ้า)
 • วิชาถงจื่อกง(เทพทารกทองคําสายอ.ปิํงซี่เง็กสายวัดเส้าหลิน)
 • วิชาเมี่ยวถง(พลังหมุนวนพิศดารสายอ.ลกคั่งชี่)
 • วิชาเที่ยนตี่หลิน(ฟ้าดินคนสาย สายวิชาสํานักง้อใบ่)
 • วิชาหลืนจือ(ปลุกพลังและความสามารถพิเศษจากจิตใต้สํานัก)
 • วิชาลมปราณ7ฐาน(ลมหายใจโกลัมปะทิเบตสายวิชาหลวงปู่ทวด)
 • วิชามวยหมัด9มังกร(สายอาจารยหลี่ชงหยินที่มีอายุ200กว่าปีกินเนสบุคเลคคอรสการันตี่ความจริง)
สุทธิสาร กวางจีด
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สุทธิสาร กวางจีด

ABOUT
 • วิชาชี่กงขั้นสูงสุดขั้นที่ 8
 • วิชาเตี่ยนชี่กง(ลมปราณพลังไฟฟ้า)
 • วิชาถงจื่อกง(เทพทารกทองคําสายอ.ปิํงซี่เง็กสายวัดเส้าหลิน)
 • วิชาเมี่ยวถง(พลังหมุนวนพิศดารสายอ.ลกคั่งชี่)
 • วิชาเที่ยนตี่หลิน(ฟ้าดินคนสาย สายวิชาสํานักง้อใบ่)
 • วิชาหลืนจือ(ปลุกพลังและความสามารถพิเศษจากจิตใต้สํานัก)
 • วิชาลมปราณ7ฐาน(ลมหายใจโกลัมปะทิเบตสายวิชาหลวงปู่ทวด)
 • วิชามวยหมัด9มังกร(สายอาจารยหลี่ชงหยินที่มีอายุ200กว่าปีกินเนสบุคเลคคอรสการันตี่ความจริง)
TOP COURSES

No Related Course