Interests
avatar

ธวัชชัย ธูปอ่อน

1
4.6
13
  • เจ้าของเพจอ่านงบการเงินไม่ยาก เจ้าของช่อง Money Hero ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 88,000 คน
  • เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ อ่านงบการเงินไม่ยาก ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คน
  • แอดมินกลุ่มดูหุ้น The Future
  • ผู้ก่อตั้งบริษัท Money Hero SC จํากัด
  • ผลงานเขียนหนังสือ : เจาะตื้นหุ้น อ่านงบการเงินไม่ยาก เล่นหุ้นแบบมือโปรไม่ยาก ใช้ Android เล่นหุ้นไม่ยาก E-book สอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่
ธวัชชัย ธูปอ่อน
Courses: 1
Rating: 4.6
Followers: 13

ธวัชชัย ธูปอ่อน

ABOUT
  • เจ้าของเพจอ่านงบการเงินไม่ยาก เจ้าของช่อง Money Hero ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 88,000 คน
  • เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ อ่านงบการเงินไม่ยาก ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คน
  • แอดมินกลุ่มดูหุ้น The Future
  • ผู้ก่อตั้งบริษัท Money Hero SC จํากัด
  • ผลงานเขียนหนังสือ : เจาะตื้นหุ้น อ่านงบการเงินไม่ยาก เล่นหุ้นแบบมือโปรไม่ยาก ใช้ Android เล่นหุ้นไม่ยาก E-book สอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่
TOP COURSES
Loading...