Interests
avatar

วีรวัฒน์ วรนิวัฒน์

0
0
0
  • จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ฯ (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประสบการณ์ทํางานด้าน HR (SCG,CP) 6 ปี ปัจจุบัน เป็นเจ้าของธุรกิจด้านอาหาร
วีรวัฒน์ วรนิวัฒน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วีรวัฒน์ วรนิวัฒน์

ABOUT
  • จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ฯ (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประสบการณ์ทํางานด้าน HR (SCG,CP) 6 ปี ปัจจุบัน เป็นเจ้าของธุรกิจด้านอาหาร
TOP COURSES

No Related Course